Passend Onderwijs

 

Sommige kinderen hebben de vaardigheden (de executieve functies) om te leren nog niet goed kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld door een diagnose of omdat een rustige basis ontbrak. Zonder basis is het lastig bouwen dus moeten we eerst op zoek naar het vertrekpunt van het kind. Van daaruit kunnen we oefenen met positieve overtuigingen, plezier in leren en leerstrategieën. Problemen met leren en gedrag gaan vaak samen omdat ze elkaar kunnen versterken wanneer kinderen overvraagd worden. Denk aan:

Spanning, onzekerheid en HSP,

Concentratie en ADHD,

Onrustig of opstandig gedrag en ODD,

(Faal)angst,

Moeite met organiseren en plannen,

Onveilige hechting en trauma,

Vormen van autisme.

 


Stress bij kinderen

 

Naast de bekende diagnoses zijn stress en trauma veel voorkomende oorzaken van problemen met leren en gedrag. Ik ervaar vaak een verhoogd stressniveau bij kinderen met leerproblemen. Vermindering van spanning en bouwen aan zelfvertrouwen is dan voorliggend om aan leer strategieën te werken. Bij trauma wordt vaak alleen gedacht aan heftige situaties zoals geweld, maar vrijwel geen enkel kind groeit op zonder trauma's. Vier op de tien kinderen heeft voor het twaalfde levensjaar te maken met ingrijpende gebeurtenissen zoals scheiding of verlies. Maar ook kleine, minder aanwijsbare situaties kunnen kinderen vormen. Kinderen praten bijna nooit spontaan over gebeurtenissen en hun angsten. Ze hebben meestal ook weinig inzicht in de relatie tussen wat ze doen, wat ze voelen en wat hun is overkomen. Ik kan kinderen helpen om weer verbinding te maken tussen lijf, hart en hoofd.

 


Begeleiding en Advies

 

Ik begeleid leerlingen individueel en/of als schaduw begeleiding in de klas zoveel uur als nodig is, inclusief observatie en schooladvies. Advies en coaching aan leerkrachten/docenten is tevens mogelijk. 

 

Je hoeft als leerkracht geen therapeut te zijn maar er kunnen grote effecten bereikt worden met nieuwe inzichten. Een kind dat niet luistert of zich niet kan concentreren geeft misschien wel een normale reactie op abnormale gebeurtenissen. Als je begrijpt dat een ontregelt stresssysteem maakt dat het brein moeilijk informatie op kan nemen, zal dat besef alleen al helpend zijn voor een kind. Om niet in een negatieve spiraal te belanden is kennis en extra begeleiding op school een waardevolle investering. Voor meer informatie lees verder bij Coachen leerkrachten/docenten of neem contact op voor een gesprek.