Themalessen

 

Aan de hand van actuele thema's verzorg ik lessen bij Burgerschapsvorming. Denk aan mediawijsheid, overgang po-vo-mbo, geluk, diversiteit, klimaat, oorlog, verlies, of vriendschap. Niet alleen het thema zelf, maar vooral de manier waarop leerlingen met deze onderwerpen bezig zijn is van belang. Filosoferen is een methode die leerlingen sterker maakt; Het redeneren over zichzelf en de wereld helpt ze om belangrijke thema’s te verkennen. Het mooie is dat kinderen van nature een open en nieuwsgierige houding hebben. Filosoferen op school stimuleert deze houding en helpt voorkomen dat kinderen vooral reproduceren wat zij krijgen aangereikt. Uit veel onderzoek is gebleken dat kinderen beter leren door filosoferen. Bron: Wetenschappelijk onderzoek | wonderwhy


Filosoferen op school leidt tot:

 

  • Betere taal-en luistervaardigheden; door het verwoorden van gedachtes en deze gestructureerd te onderbouwen.

  • Meer tolerantie, inleving en een betere sfeer in de klas; kinderen leren dat dingen niet zwart/wit zijn, leren luisteren naar elkaar en reacties uit te stellen. Er mogen onderlinge verschillen zijn zonder ruzie te maken wat leidt tot minder verdeeldheid.

  • Een beter kritisch- en creatief denkvermogen; kinderen leren het verschil tussen een feit, een mening of geloof.

  • Meer zelfvertrouwen; omdat er niet één goed antwoord is, is er geen sprake van scoren. Door succeservaringen groeit het vermogen om een mening te hebben, zich te kunnen uiten en dat bevordert de identiteitsontwikkeling.

  • Stressvermindering; kinderen die zich verbonden voelen kunnen zich beter ontspannen en ontwikkelen.


Niet meer weg te denken

 

Door sommigen wordt Filosoferen helaas nog gezien als iets vaags, vooral omdat ze er onbekend mee zijn. Juist in deze tijd van verdeeldheid, ontstaat er steeds meer behoefte aan begrip en verbinding. In de meeste Europese landen is Filosoferen in het onderwijs al langer ingeburgerd.

 

Behalve dat kinderen er erg enthousiast op reageren, is het makkelijk in te zetten door de leerkracht. Het vraagt om een houding van het “niet weten”, het doorvragen om kinderen zelf te laten nadenken. Zo leren kinderen dat onwetendheid bij het leven hoort, dat dingen niet zwart-wit zijn. In deze kennismaatschappij is dat helaas niet zo vanzelfsprekend. Bovendien sluit het goed aan bij de onderwijsdoelen rondom de 21th century skills. Er is meer aandacht voor het denkproces in plaats van het eindresultaat, het bevordert gelijkheid en stimuleert het sociaal-emotioneel leren.

 

Ik verzorg themalessen door middel van Filosoferen. Daarnaast geef ik korte trainingen "Filosoferen op school" aan leerkrachten/docenten om er zelf mee aan de slag kunnen. Ik ga graag met u in gesprek over hoe ik kan aansluiten bij waar de school voor staat.